Współpraca z rodzicami

Myślą przewodnią naszej szkoły jest „Edukacja przyszłości oparta na relacji”. Podążając za tym hasłem dbamy o jak najlepszą współpracę z Rodzicami, zapraszając do codziennych kontaktów oraz organizując dni otwarte, spotkania „Montessori dla Rodziców” lub spotkania trójstronne nauczyciel-rodzic-dziecko.

W Szkole działa Rada Rodziców, organizująca m. innymi imprezy rodzinne, przedstawienia dla dzieci i włączający się w życie Szkoły.