Historia powstania

Jako mamy chciałyśmy dać naszym dzieciom edukację Montessori, edukację w specjalnie przygotowanym środowisku, w miejscu pełnym szacunku i stymulującym rozwój dziecka. Jednak trudno było znaleźć taką placówkę w okolicy. Z tego powodu w 2017 r. powstał nasz pierwszy projekt edukacyjny – Przedszkole Montessori Nutki, przeznaczone specjalnie dla dzieci w wieku od 2,5 do 6
r. ż. Przedszkole Montessori Nutki było i jest jedyną placówką Montessori w okolicach Radomia. Działamy według zasad pedagogiki dr Marii Montessori. Nasze początki to jedna grupa przedszkolna, cudowni, zaangażowani nauczyciele i wspaniali rodzice. Obecnie w przedszkolu są 3 oddziały i 50-cioro dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną prowadzi 7 nauczycieli, wspieranych przez psychologa oraz terapeutów: SI, rehabilitacja, logopeda, pedagog specjalny. Zyskałyśmy wiele wsparcia od rodziców. Przez dwa lata z dużą pasją, wysiłkiem i sukcesem prowadziłyśmy przedszkole aby wreszcie dać szansę starszym dzieciom kontynuacji nauki metodą montessori. Tak więc, we wrześniu 2019 r., w odpowiedzi na prośby rodziców o kontynuowanie edukacji dzieci tą metodą na etapie podstawowym powstała „Montessori School” .

Montessori School to projekt, w którym edukacja szanuje dziecko jako jednostkę, w której może ono rosnąć we własnym tempie i być stymulowane. Szkoła, w której pragnienie wiedzy i eksperymentów nie jest ograniczone. To miejsce do wzrostu. Montessori School to mała szkoła, z ograniczoną liczbą miejsc, w której możemy zagwarantować zindywidualizowaną edukację i starać się zaspokoić potrzeby każdego dziecka. Realizujemy cały program wczesnoszkolny wg. autorskiego programu Montessori zakładającego codzienny kontakt z językiem angielskim, pracę własną dzieci z materiałem Montessori dwa razy w ciągu dnia oraz codzienne zajęcia artystyczne.

Nasze obie placówki są zrzeszone przy Polskiej Radzie Montessori, ściśle współpracujemy z Polskim Instytutem Montessori, bierzemy czynny udział w konferencjach, szkoleniach i kursach. Nadzór nad naszymi placówkami sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. To daje pewność nam oraz rodzicom, że idziemy cały czas wyznaczoną ścieżką czyli drogą, którą wyznacza dziecko.