SZKOŁA

Program szkoły podstawowej

Podobnie jak na poziomie edukacji przedszkolnej naszym celem jest, aby wszystkie dzieci:

  • znały siebie i nawzajem się szanowały,
  • miały świadomość swoich mocnych stron
  • radziły sobie z wszelkimi trudnościami, które mogą się pojawić w życiu szkolnym.

Edukacja szkolna to okazja do poznania przyjaciół i odkrycia, że ​​każdy jest inny i ma coś do zaoferowania grupie.
Montessori School to miejsce, w którym uczniowie mają swój głos i dzięki temu stają się bardziej niezależni w zadawaniu pytań i zaspokajaniu swoich potrzeb.

Rozwój społeczny dzieci w wieku szkolnym
Dla uczniów szkoły rówieśnicy nabierają znaczenia jak nigdy dotąd. Tworzenie społeczności w klasie ma kluczowe znaczenie dla stworzenia bezpiecznego i produktywnego środowiska do nauki >>>

Język
Język w programie montessori to coś więcej niż tylko czytanie i pisanie, to zanurzenie się w historię, gramatykę, etymologię i pisownię języka. Pisanie rozwija się w połączeniu z eksploracją, badaniami i eksperymentami>>>

Historia
Historia zaczyna się od koncepcji upływu czasu, następnie czasu geologicznego i badania cywilizacji na przestrzeni dziejów. Przedmiot ten łączy się z innymi dziedzinami, takimi jak geologia, geografia, biologia. >>>

Matematyka
Matematyka zaczyna się w przedszkolu wraz z przejściem od konkretnego doświadczenia do abstrakcji. Konkretne materiały Montessori są atrakcyjne dla dzieci, pomysłowo zaprojektowane tak, aby można było ich doświadczać>>>

Geografia
Nauka geografii zaczyna się od teorii na temat pochodzenia wszechświata, w których ujawniają się zasady nauk fizycznych. Następnie dzieci badają wulkany, działanie wody, wiatru i powietrza oraz podstawowe właściwości fizyczne materii>>>

Biologia
Biologia opiera się na fascynacji dzieci roślinami i zwierzętami. Nacisk kładziony jest na zrozumienie zachowania i fizjologii roślin i zwierząt. Podstawowe potrzeby roślin i zwierząt, w tym wody, pożywienia, obrony i reprodukcji>>>

Sztuka
Sztuka w edukacji Montessori jest ważną formą wyrażania siebie i częścią codziennego życia klasy. Nauczyciel prowadzi lekcje dla małych grup dzieci ze technik plastycznych tj akwarele, kredy, pastele, glina, kredki, kolaż.>>>

Muzyka
Muzyka jest tak samo częścią środowiska klasowego, jak obrazy na ścianach. Kształcenie słuchu rozpoczyna się w wieku przedszkolnym.

Edukacja kosmiczna
Edukacja kosmiczna była sposobem, w jaki dr Montessori pracowała ze starszym dzieckiem na pełnym wyobraźni i rozumowania eksplorowaniu wszechświata i jego składników oraz wprowadzała dziecko w jego odpowiedzialność za świat i w społeczeństwie.>>>

Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne jest ważną częścią naszego tygodniowego rozkładu zajęć.
Rozwój fizyczny dzieci dbamy podczas zajęć na Sali gimnastycznej czy basenie.

Rozwój społeczny dzieci w wieku szkolnym

Dla uczniów szkoły rówieśnicy nabierają znaczenia jak nigdy dotąd. Tworzenie społeczności w klasie ma kluczowe znaczenie dla stworzenia bezpiecznego i produktywnego środowiska do nauki. Nauczenie się, jak rozmawiać z innymi, zadawać im pytania lub komentarze, witać ich i życzyć miłego dnia na pożegnanie to umiejętności, których uczymy się w naszych salach lekcyjnych. Uczniowie uczą się, jak zwracać się do dorosłych o pomoc i prosić o rzeczy potrzebne do wykonania zadań.
Uczniowie uczą się również, jak rozwiązywać problemy z rówieśnikami i nauczycielami. Podczas gdy młodsi uczniowie uczą się słuchać i dzielić swoimi uczuciami bez oskarżania, starsi uczniowie mogą odbyć spotkanie z innym uczniem za pośrednictwem nauczyciela lub innej osoby dorosłej. Dążą do przeprosin za działanie, starając się naprawić trudności, które mogli spowodować.

Język

Język w programie montessori to coś więcej niż tylko czytanie i pisanie, to zanurzenie się w historię, gramatykę, etymologię i pisownię języka. Pisanie rozwija się w połączeniu z eksploracją, badaniami
i eksperymentami, ponieważ dzieci chcą dzielić się tym, co odkryły.

Twórcze pisanie pozwala dzieciom nabyć cenne narzędzie do wyrażania siebie już na bardzo wczesnym etapie życia. Widząc, jak starsze dzieci spontanicznie czytają i piszą, młodsze są bardzo zmotywowane do doskonalenia tych umiejętności językowych, które wciąż wymagają pracy.

Rozwijanie podstawowych umiejętności czytania i pisania odbywa się indywidualnie lub w bardzo małych grupach. Wczesna praca z językiem w Montessori jest ekscytującym, a nie przykrym obowiązkiem czy okazją do porażki. Dzieci doświadczają ustnych i pisemnych form poezji, prozy, dramatu, dialogu, dyskusji, debaty i badań. Nauczyciel starannie dobiera bibliotekę specjalnych książek do klasy. Czytanie dzieci to codzienność w klasie montessori.

Historia

Historia zaczyna się od koncepcji upływu czasu, następnie czasu geologicznego i badania cywilizacji na przestrzeni dziejów. Przedmiot ten łączy się z innymi dziedzinami, takimi jak geologia, geografia, biologia. Na przykład dzieci uczą się historii języków i matematyki.

Dzieci uwielbiają słuchać opowieści z przeszłości, a opowieści są wykorzystywane do wzbudzania zainteresowania wszystkimi dziedzinami. Materiały dotyczące historii naturalnej, takie jak rozbudowana oś czasu życia, pokazują dzieciom dramatyczny i barwny spektakl form życia i ich rozwoju. Historia ludzkości jest przedstawiona z perspektywy podstawowych ludzkich potrzeb (pożywienie, schronienie, ochrona, transport, duchowość i ekspresja) oraz różnorodności sposobów zaspokajania tych potrzeb przez różne narody.

Badanie historii ujawnia fascynujące powiązania i współzależności nie tylko między różnymi narodami, ale także między ludzkością a zmieniającym się środowiskiem fizycznym.

Matematyka

Matematyka zaczyna się w przedszkolu wraz z przejściem od konkretnego doświadczenia do abstrakcji. Konkretne materiały Montessori są atrakcyjne dla dzieci, pomysłowo zaprojektowane tak, aby można było ich doświadczać i manipulować nimi w sposób ujawniający zasady i koncepcje. Poprzez aktywność fizyczną i umysłową z tym materiałem dziecko nabywa głębokie podstawy matematyki.

Materiały w klasie Montessori wzmacniają skłonność dziecka do liczenia, porównywania, obliczania i mierzenia. W klasach elementarnych sekwencja lekcji prowadzi dziecko w sposób naturalny i stopniowy do zrozumienia abstrakcyjnych działań matematycznych.

Struktura systemu dziesiętnego, operacje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz inne kluczowe pojęcia mają ten sam wzór. Kiedy już dobrze zrozumieją koncepcje, dzieci przystępują do zapamiętywania, śledzenia własnych postępów i pracy zarówno w zespołach, jak i indywidualnie.

Geografia

Nauka geografii zaczyna się od teorii na temat pochodzenia wszechświata, w których ujawniają się zasady nauk fizycznych. Następnie dzieci badają wulkany, działanie wody, wiatru i powietrza oraz podstawowe właściwości fizyczne materii, które ukształtowały świat, w którym żyjemy.

Dzieci uczą się poprzez demonstracje, zajęcia terenowe i eksperymenty, które wykonują samodzielnie. Badane są relacje między ziemią, słońcem, porami roku i strefami klimatycznymi, a także geografia ekonomiczna i polityczna.

Podstawową zasadą programu montessori jest to, że najpierw przedstawiamy „duży obraz” – odpowiedzi na podstawowe pytania „dlaczego” i „jak” – a dopiero potem pracujemy nad bardziej szczegółowym zagadnieniami.

Biologia

Biologia opiera się na fascynacji dzieci roślinami i zwierzętami. Nacisk kładziony jest na zrozumienie zachowania i fizjologii roślin i zwierząt. Podstawowe potrzeby roślin i zwierząt, w tym wody, pożywienia, obrony i reprodukcji, stanowią ramy dla badania, w jaki sposób unikalne odmiany przystosowały się do środowiska na przestrzeni czasu.

Obserwacje i dyskusje dzieci na temat różnych gatunków roślin i zwierząt stanowią podstawę do zrozumienia klasyfikacji biologicznej i poznania naukowych metod obserwacji i eksploracji.

Sztuka

Sztuka w edukacji Montessori jest ważną formą wyrażania siebie i częścią codziennego życia klasy. Nauczyciel prowadzi lekcje dla małych grup dzieci ze technik plastycznych tj akwarele, kredy, pastele, glina, kredki, kolaż.

Materiały są dostępne na półce, z której dziecko może korzystać w czasie pracy, a dzieci często korzystają z materiałów plastycznych, aby zilustrować i udekorować swoje prace w innych obszarach programu nauczania. Ponieważ sztuka, jak każda inna praca, nie ogranicza się do krótkich „zajęć plastycznych” i projektów, kreatywność dziecka ma szansę rozwijać się i rozkwitać w ramach codziennych zajęć.

Muzyka

Muzyka jest tak samo częścią środowiska klasowego, jak obrazy na ścianach. Kształcenie słuchu rozpoczyna się w wieku przedszkolnym. W programie montessori opieramy się na tych doświadczeniach, wprowadzając dzieci w czytanie i pisanie muzyki. Piękny śpiew jest częścią każdego dnia w klasie.

Edukacja kosmiczna

Edukacja kosmiczna była sposobem, w jaki dr Montessori pracowała ze starszym dzieckiem na pełnym wyobraźni i rozumowania eksplorowaniu wszechświata i jego składników oraz wprowadzała dziecko w jego odpowiedzialność za świat i w społeczeństwie. W centrum Edukacji Kosmicznej znajduje się historia, która jest historią człowieka i jego dokonań.

Dr Montessori nazwała dziecko „agentem kosmicznym”. Powiedziała, że ​​dziecku w wieku od 6 do 12 lat należy dać kosmiczny punkt widzenia – zasiać ziarno, aby rozpalić zainteresowanie dziecka wzajemnymi powiązaniami i współzależnościami wszelkiego życia.

Dzięki temu, co w terminologii Montessori nazywane jest pięcioma Wielkimi lekcjami, otwierają się drzwi do wszechświata.

Pierwsze trzy Wielkie Lekcje ustanawiają wzór reguły i porządku dla dziecka:

Powstanie, stworzenie wszechświata, które wiąże się z reakcją pierwiastków chemicznych i substancji materii (cieczy, powietrza i wyglądu naszego świata).
Pojawienie się życia, bogactwa roślin i zwierząt oraz sposób, w jaki każdy rodzaj życia zachowuje się inaczej i trwa.
Przyjście na ziemię człowieka ze specjalnymi darami, które są mu właściwe: intelektem (zdolność rozumowania, myślenia, poznania i rozumienia) i miłością (zdolność woli i wyboru dobra innych – służenia). Są to cechy, które wprowadzamy w świadomość dziecka i rozbudzamy w dziecku chęć ich wykorzystania. Wraz z nadejściem człowieka przechodzimy do dwóch pozostałych wielkich lekcji, które zwracają uwagę dziecka na wielkie osiągnięcia człowieka.

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne jest ważną częścią naszego tygodniowego rozkładu zajęć.
Rozwój fizyczny dzieci dbamy podczas zajęć na Sali gimnastycznej czy basenie. Uczniowie maja do dyspozycji plac zabaw i boiska do codziennych zabaw i aktywności.

Organizacja

Organizacja

Szkoła pracuje zgodnie z Kalendarza Roku Szkolnego, przedstawianym na początku roku szkolnego. Szkoła pracuje od godziny 7.30 do 17.00.Zajęcia prowadzone są głównie w tzw. Grupach Edukacyjnych (w rozumieniu Pedagogiki Montessori) zgodnie ze Statutem Szkoły. Obejmują...

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

Myślą przewodnią naszej szkoły jest „Edukacja przyszłości oparta na relacji”. Podążając za tym hasłem dbamy o jak najlepszą współpracę z Rodzicami, zapraszając do codziennych kontaktów oraz organizując dni otwarte, spotkania „Montessori dla Rodziców” lub spotkania...