Wstępny formularz zgłoszeniowy

Drodzy Rodzice, Jeśli zapoznaliście się już z naszą wizją oraz ofertą edukacyjną i czujecie, że jest Wam bliska, serdecznie zachęcamy do rozważenia zapisania dziecka do naszego przedszkola. Rekrutację do przedszkola prowadzimy przez cały rok. Dziecko zostaje przyjęte...

Przedszkole dwujęzyczne Montessori „Nutki”

Nutki Przedszkole dwujęzyczne Przedszkole dwujęzyczne prowadzone przez nauczyciela montessori oraz nauczyciela anglojęzczycznego posługującego się wyłącznie językiem angielskim. W przedszkolu Montessori „Nutki” dzieci będą miały możliwość „nasiąkania językiem” w...

 

Jako mamy chciałyśmy dać naszym dzieciom edukację Montessori, edukację w specjalnie przygotowanym środowisku, w miejscu pełnym szacunku i stymulującym rozwój dziecka. Jednak trudno było znaleźć taką placówkę w okolicy.Z tego powodu w 2017 r.  powstał nasz pierwszy projekt edukacyjny  – Przedszkole Montessori Nutki, przeznaczone specjalnie dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 r. ż.

Przedszkole Montessori Nutki było i jest  jedyną placówką Montessori w okolicach Radomia. Działamy według zasad pedagogiki dr Marii Montessori. Nasze początki to jedna grupa przedszkolna, cudowni, zaangażowani nauczyciele i wspaniali rodzice. Obecnie w przedszkolu są 3 oddziały i 50-cioro dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną prowadzi 7 nauczycieli, wspiera ich psycholog oraz  terapeuci:  SI, rehabilitacji, logopeda, neurologopeda.[/caption]

Zyskałyśmy wiele wsparcia od rodziców. Przez dwa lata z dużą pasją, wysiłkiem i sukcesem  prowadziłyśmy przedszkole aby wreszcie  dać szansę starszym dzieciom kontynuacji nauki metodą montessori. Tak więc, we wrześniu 2019 r., w odpowiedzi na prośby rodziców o kontynuowanie edukacji dzieci tą metodą na etapie podstawowym powstała  „Montessori School” .

Montessori School to projekt, w którym edukacja szanuje dziecko jako jednostkę, w której może ono rosnąć we własnym tempie i być stymulowane. Szkoła, w której pragnienie wiedzy i eksperymentów nie jest ograniczone. To miejsce do wzrostu.

Montessori School to mała szkoła wysokiej jakości, z ograniczoną liczbą miejsc, w której możemy zagwarantować zindywidualizowaną edukację i starać się zaspokoić potrzeby każdego dziecka.

Realizujemy cały program wczesnoszkolny wg. autorskiego programu Montessori  zakładającego codzienny kontakt z językiem angielskim, pracę własną dzieci z materiałem Montessori dwa razy w ciągu dnia oraz codzienne zajęcia artystyczne.

Nasze obie placówki są zrzeszone przy Polskiej Radzie Montessori, ściśle współpracujemy z Polskim Instytutem Montessori, bierzemy czynny udział w konferencjach, szkoleniach i kursach. Nadzór nad naszymi placówkami sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. To daje pewność nam oraz rodzicom, że idziemy cały czas wyznaczoną ścieżką czyli drogą, którą wyznacza dziecko.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.


Niepublicze Przedszkole Montessori Nutki Kotarwice

Pedagogika Marii Montessori

Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla Marii Montessori „szkolna ławka”. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. czytaj więcej

Dzień w przedszkolu wg. metody Montessori

Rodziny w naszej placówce są objęte wsparciem specjalistów

m.in. psychologa, logopedy, neurologopedy, rehabilitanta i terapeuty SI. 

Niepublicze Przedszkole Montessori Nutki Kotarwice znajduje  się w  bardzo korzystnej  lokalizacji  ze względu bliskość granic Radomia i dogodny dojazd z głównej trasy wojewódzkiej. Dysponujemy przestronnym placem zabaw i ogrodem naukowym. Daje nam to możliwość organizowania ciekawych zabaw, eksperymentów i zajęć na świeżym powietrzu itp.

 

kameralne przedszkole

 

nowy budynek

 

nowoczesne sale

 

korzystna lokalizacja