Organizacja

Dzienny rozkład dnia

7.00 – 8.00 – Czas na swobodną zabawę, zabawy tematyczne, praca indywidualna z materiałem Montessori

8.00 – 8.30 – Śniadanie

8.30 – 10.30 – Czas pracy własnej z pomocami Montessori. Każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości. Wybiera zadania, do których jest już gotowe, może ćwiczyć umiejętności, które już opanowało lub podejmować nowe wyzwania. Swobodnie wybiera rodzaj i miejsce pracy. Pracuje samodzielnie lub w małej grupie pod kierunkiem nauczyciela. W trakcie pracy własnej odbywają się codziennie zajęcia języka angielskiego.

11.00 – 11.30 – Spotkanie w kręgu (anglojęzyczny / polskojęzyczny krąg)

11.30 – 12.00 – Wyjście na plac zabaw

12.00 – 13.00 – Dzieci jedzą obiad (czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami)

13.00 – 14.00 – Czas relaksu, czytanie książek, odpoczynek

14.30 – 15.00 – Podwieczorek

15.00 – 15.30 – Spotkanie w kręgu (anglojęzyczny / polskojęzyczny krąg)

16.00 – 17.00 -Zajęcia dodatkowe/ świetlica, wyjście na spacer, zabawy na powietrzu, plac zabaw itp

W miesiącach wakacyjnych organizujemy „Montessori pod chmurką”.