PRZEDSZKOLE

Program Przedszkolny

Wiek od trzech do sześciu lat to druga faza tego, co dr Maria Montessori nazwała „okresem wrażliwym”, kiedy dzieci pragną nauczyć się podstawowych umiejętności, które dają im niezależność i zdolność do życia w świecie. To czas ogromnych skoków rozwojowych, kiedy dzieci są gotowe poszerzyć swoje słownictwo, zrozumieć pojęcia matematyczne i wyrobić w sobie nawyki pracy z innymi.

Sale Przedszkola Montessori Nutki są wyposażone w pomoce montessori, a program nauczania jest realizowany tak, aby dzieci mogły korzystać z materiałów podczas dynamicznego procesu uczenia się. Sala montessori także spokojna, uporządkowana przestrzeń, zaprojektowana z myślą o indywidualnych potrzebach dziecka. Tutaj dziecko doświadcza mieszanki swobody i dyscypliny w przestrzeni specjalnie przygotowanej dla jego optymalnego rozwoju.

„Aby pomóc dziecku, musimy zapewnić mu środowisko, które umożliwi mu swobodny rozwój”

DR. MARIA MONTESSORI

Program nauczania przedszkolnego dzieci w wieku od trzech do sześciu lat jest interdyscyplinarny, interaktywny i obejmuje pięć szerokich obszarów:

 • Praktyczne ćwiczenia życia codziennego zaszczepiają w dziecku troskę o siebie, innych i środowisko. Zajęcia obejmują wiele zadań, które dzieci postrzegają jako część codziennej rutyny w domu, takich jak przygotowywanie posiłków i zmywanie naczyń. Ćwiczenia Życia Praktycznego pozwalają dzieciom nauczyć się samodzielnego funkcjonowania poprzez dbanie o własne potrzeby oraz potrzeby środowiska klasowego. Dzieci uczą się wykonywać te zadania, rozwijając swoje zdolności kontroli
  i koncentracji. Ćwiczenia „Dobrego wychowania”, pomagają w rozwijaniu relacji społecznych, takich jak powitanie, służenie, przyjmowanie, przepraszanie i dziękowanie.
 • Dział sensoryka skupia się na rozwoju percepcji sensorycznej. Podczas pracy z tym materiałem wszystkie pięć zmysłów jest zaangażowanych, gdy dzieci uczą się rozróżniać rozmiary, kolory, wagę, kształty, tekstury, zapachy, smaki i dźwięki muzyczne. Arystoteles powiedział: „Nie ma nic w intelekcie, co nie byłoby najpierw w zmysłach”. Umiejętności pisania i czytania są na ogół rozwijane kolejno. Aby jeszcze bardziej usprawnić rozwój umiejętności czytania, w zerówce naucza się gramatyki.
 • Zajęcia matematyczne pomagają dzieciom uczyć się i rozumieć pojęcia matematyczne poprzez manipulowanie konkretnymi materiałami. Różne działania pozwalają dziecku zinternalizować pojęcia ilości, kolejności, systemu dziesiętnego, wartości miejsca oraz zbadać procesy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Te ćwiczenia dają dzieciom solidne zrozumienie podstawowych zasad matematycznych, przygotowuje je do późniejszego rozumowania abstrakcyjnego i pomaga rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Geografia, biologia, botanika, zoologia, sztuka i muzyka są włączone do programu nauczania grupy przedszkolnej.
  Dzieci poznają ludzi i kultury innych krajów.
 • Programy artystyczne dają dzieciom wszelkie możliwości korzystania z różnorodnych zajęć twórczych i poznawania wielkich mistrzów.
  W ogrodzie przedszkolnym dzieci uprawiają ogród i odkrywają przyrodę. Pielęgnacja ogrodu to sposób na rozwijanie świadomości ekologicznej.
Autorski program

Autorski program

„Aby pomóc dziecku, musimy zapewnić mu środowisko, które umożliwi mu swobodny rozwój”.Życie praktyczneW tej części pracy dziecko znajduje materiały i ćwiczenia z życia codziennego od nalewania wodyz dzbanka do szklanki czy nauki wiązania sznurowadła. Zajęcia te...

Organizacja

Organizacja

Dzienny rozkład dnia7.00 – 8.00 – Czas na swobodną zabawę, zabawy tematyczne, praca indywidualna z materiałem Montessori 8.00 – 8.30 – Śniadanie 8.30 – 10.30 – Czas pracy własnej z pomocami Montessori. Każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości. Wybiera...