Organizacja

Szkoła pracuje zgodnie z Kalendarza Roku Szkolnego, przedstawianym na początku roku szkolnego. Szkoła pracuje od godziny 7.30 do 17.00.
Zajęcia prowadzone są głównie w tzw. Grupach Edukacyjnych (w rozumieniu Pedagogiki Montessori) zgodnie ze Statutem Szkoły. Obejmują uczniów z dwóch lub trzech klas, ale zawsze zbliżonych do siebie wiekowo. Taka organizacja daje możliwość pracy indywidualnej, dostosowanej do potrzeb rozwojowych każdego ucznia, a także prowadzenia lekcji i zajęć grupowych w zespołach mieszanych lub dobieranych wg możliwości, uzdolnień i predyspozycji dzieci, a nie tylko ich wieku. Każda grupa liczy do 25 dzieci.

Dzieci mają do dyspozycji:

  • sale wyposażone w materiał Montessori,
  • obszerny teren rekreacyjny,
  • drewniany plac zabaw, boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej,