Organizacja

Organizacja

Szkoła pracuje zgodnie z Kalendarza Roku Szkolnego, przedstawianym na początku roku szkolnego. Szkoła pracuje od godziny 7.30 do 17.00.Zajęcia prowadzone są głównie w tzw. Grupach Edukacyjnych (w rozumieniu Pedagogiki Montessori) zgodnie ze Statutem Szkoły. Obejmują...
Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

Myślą przewodnią naszej szkoły jest „Edukacja przyszłości oparta na relacji”. Podążając za tym hasłem dbamy o jak najlepszą współpracę z Rodzicami, zapraszając do codziennych kontaktów oraz organizując dni otwarte, spotkania „Montessori dla Rodziców” lub spotkania...