Metoda Montessori

Metody Montessori rozwijają całą osobowość dziecka

Dr Maria Montessori (1870-1952) była włoską lekarką, której kariera była poświęcona badaniu dzieci. Odkryła, że ​​cechy charakterystyczne na każdym etapie rozwoju człowieka są niepowtarzalne i że fundament całej osobowości kładzie się we wczesnych latach życia.

W swojej praktyce medycznej obserwacje kliniczne dr Montessori skłoniły ją do analizy sposobu uczenia się dzieci. Po szeroko zakrojonych badaniach doszła do wniosku, że uczą się na podstawie tego, co znajdują w swoim środowisku. Koncentrując się na tym spostrzeżeniu, opracowała zasady edukacji Montessori, które są dziś przestrzegane w szkołach pracujących tą metodą.

Sale lekcyjne Montessori są przeznaczone do samodzielnej nauki dzieci w starannie przygotowanym
i monitorowanym przez nauczyciela otoczeniu. W klasie mieszanej wiekowo (3-6 lat) dzieci spontanicznie i samodzielnie korzystają z materiałów zaprojektowanych przez dr Montessori. Wybierają własne zajęcia i rozwijają zdolności praktyczne i intelektualne poprzez indywidualne odkrywanie
i poznawanie języka, matematyki, geografii, geometrii, plastyki i muzyki.

Aby dowiedzieć się więcej o edukacji Montessori, odwiedź www.montessori.info.pl, www.montessori-ami.org.

Edukacja Montessori przygotowuje dzieci na przyszłość w sposób,
w jaki tradycyjne metody tego nie robią

Szkoła to nie fabryka

Wiele szkół nie przygotowuje dzieci na przyszłość, ponieważ funkcjonują w XIX- wiecznych strukturach zaprojektowanych na potrzeby rewolucji przemysłowej. Zachowały podejście oparte na linii produkcyjnej, charakteryzujące się przerywaniem i rozpoczynaniem okresów nauki, podziałem nauki na oddzielne przedmioty, edukacją grupową w równowiekowych grupach i skupieniem się na ustandaryzowanej produkcji.

Jaką szkołę tworzymy

Chcemy edukacji, która kładzie nacisk na doświadczanie estetyczne, w której uczenie się obejmuje „zmysły działające na najwyższych obrotach”. Edukacja powinna promować rozbieżne myślenie, rozumiane jako niezbędną zdolność do kreatywności, umiejętność dostrzegania wielu możliwych odpowiedzi na pytania, wiele sposobów myślenia o pytaniu – myślenie poprzeczne, a nie tylko liniowe.

Nasze klasy to miejsca, w których zajęcia edukacyjne mają angażować zmysły, gdzie nieprzerwane okresy pracy pozwalają dzieciom realizować swoje zainteresowania i zaspokajać naturalną ciekawość, gdzie dzieci pracują razem w mieszanych grupach wiekowych i współpracują rozwiązują problemy i uczą się.