Wczesne wspieranie rozwoju…

Niepubliczne Przedszkole Montessori Nutki informuje o otwarciu naboru na zajęcia „wczesne wspieranie rozwoju” dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinecie terapeutycznym oraz sali ruchowej. Częstotliwość i długość zajęć zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dbającego o jego prawidłowy rozwój wchodzi:

  • psycholog,
  • logopeda,
  • pedagog specjalny- specjalista,
  • terapeuta integracji sensorycznej

 

Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci od trzeciego roku życia, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która wydawana jest przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  jest wielospecjalistycznym i kompleksowym działaniem, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka z niepełnosprawnością lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Zapraszamy do kontaktu

 

wczesne wspieranie rozwoju