Dzienny rozkład dnia

  • 7.00 – 8.00   –  Czas na swobodną zabawę, zabawy tematyczne, praca indywidualna z materiałem Montessori
  • 8.00 –  8.30 –  Śniadanie
  • 8.30 – 10.30 – Czas pracy własnej z pomocami Montessori. Każde dziecko pracuje według własnego tempa  i możliwości. Wybiera zadania, do których jest już gotowe, może ćwiczyć umiejętności, które już opanowało lub podejmować nowe wyzwania. Swobodnie wybiera rodzaj i miejsce pracy. Pracuje samodzielnie lub w małej grupie pod kierunkiem nauczyciela. W trakcie pracy własnej odbywają się codziennie zajęcia języka angielskiego.
  • 11.00 – 11.30 – Spotkanie w kręgu (anglojęzyczny / polskojęzyczny krąg)
  • 11.30 – 12.00 – Wyjście na plac zabaw
  • 12.00 – 13.00 – Dzieci jedzą obiad (czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami)
  • 13.00 – 14.00 – Czas relaksu, czytanie książek, odpoczynek
  • 14.30 – 15.00 – Podwieczorek
  • 15.00 – 15.30Spotkanie w kręgu (anglojęzyczny / polskojęzyczny krąg)
  • 16.00 – 17.00 -Zajęcia dodatkowe/ świetlica, wyjście na spacer, zabawy na powietrzu, plac zabaw itp

 

Przygotowanie do życia małego człowieka jest realizowane poprzez odpowiednie ułożenie dnia w przedszkolu. Praca własna trwa od godziny 7.00 kiedy to przychodzą pierwsze przedszkolaki, witają się, rozmawiają wzajemnie ze sobą i z dorosłymi, pracują w ramach najróżniejszych edukacji indywidualnie bądź w parze czy małej grupie. W międzyczasie przygotowują śniadanie, wspólnie jedzą, sprzątają po sobie, dbają o higienę i toaletę, upominają się wzajemnie, gdy ktoś zapomni zasad.Każdy dzień rozpoczyna się od pracy własnej, ponieważ wtedy dzieci uczą się samodzielności, dążą do niezależności i umiejętnie korzystają z wolności. Wybierają materiał, który je interesuje, zadania, które je pasjonują, zajmują się tym, co je pociąga. Dziecko mając ciekawe otoczenie pokazuje, jak bardzo jest mądre, logiczne, konstruktywne w dążeniu, jak pragnie uczyć się i zdobywać wiedzę. Z jaką pasją dąży do celu i jaką czerpie satysfakcję, gdy cel osiągnie. Nie oznacza to, że czasami nie psoci lub, że nie wymaga kontroli dorosłego. W naszym przedszkolu – zgodnie z założeniami Montessori – nie ma kar, nie ma krzyku ludzi dorosłych na dzieci, nie stawia się dzieci do kąta. Ale jednocześnie nie ma też samowoli, chaosu, nudy, czy wykonywania pracy ze względu na nagrodę. Już samo to, że każdego dnia dzieci dokonują szeregu indywidualnych wyborów wraz z konsekwencjami swoich decyzji jest krokiem milowym w ich rozwoju. Rzeczą fenomenalną wprost jest porządek utrzymywany przez dzieci w bogato wyposażonych salach montessoriańskich, pełnych pomocy , ćwiczeń czy zabawek edukacyjnych równo ułożonych na półkach. Nie oznacza to wcale, że nigdy nie zdarza się sytuacja, że przedszkolak, który zapomniał zasad zrobi nieporządek i nie odłoży na miejsce kolejno branych przez siebie pomocy. Już samo pozwolenie dziecku na pracę z cennymi przedmiotami, pokazuje różnicę w spojrzeniu na wychowanie. Podobnie jest z prawem do błędu. W pedagogice Montessori błąd jest naturalnym etapem na drodze własnego rozwoju.
Praca w ciszy, spokoju, ład i porządek przekładają się na ogólną harmonię w rozwoju. Dzieci w tak zorganizowanym otoczeniu wprost rozkwitają i czują się szczęśliwe. Mają dużo swobody w zabawach i zajęciach. Nauczyciel jest przede wszystkim pomocnikiem i przewodnikiem w indywidualnym rozwoju dziecka. Dużą wagę w przedszkolu przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka z zachowaniem jego autonomii i szacunku wobec samego siebie, innych dzieci a także w relacjach dorosły- dziecko.

W przedszkolu mamy elementy stałe w harmonogramie dnia np. między godziną 11:00 a 12:00 kończy się praca własna, obiad w zależności od dnia jemy przed lub po spacerze. Każdego dnia spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu. We wtorki i czwartki mamy zajęcia rytmiczne. Raz w tygodniu mamy zajęcia kulinarne. W tygodniu dużo czasu poświęcamy na logopedię w różnorakiej formie, zajęcia polonistyczne i matematyczne przy stoliku. Regułą jest, że prawie codziennie mamy zajęcia muzyczne, które na przemian raz przybierają formę zajęć tanecznych, innym razem ruchowych bądź śpiewania lub muzykowania na instrumentach.

Wpisanie w plan dnia i tygodnia tak wielu różnorodnych aktywności zapewnia dziecku wysoki poziom stymulacji, której potrzebuje. Poszczególne aktywności realizują różne potrzeby rozwojowe dzieci, np.: rozwój języka stymulowany jest poprzez rozmowę z dzieckiem, wspólnie spędzony czas, zabawę, śmiech i śpiew, naśladowanie, czytanie.

Przedszkole przepełnione miłością, radością, zabawą, bogate w wycieczki i kontakty z ludźmi stwarza optymalne warunki do rozwoju i wkroczenia w dorosłe życie. Samo otoczenie, w którym przedszkolak przebywa jest przystosowane do potrzeb dziecka w różnym wieku, co daje szansę na indywidualny rozwój niezależnie od etapu rozwoju. Społeczność składająca się z wychowanków w różnym wieku sprzyja wymianie inspiracji, zdolności, umiejętności i kształtowaniu postaw społecznych w sposób naturalny. Dzieci uczą się pokonywania trudności, służenia pomocą, nawiązywania sympatii i przyjaźni.