Program Przedszkolny

Wiek od trzech do sześciu lat to druga faza tego, co dr Maria Montessori nazwała „okresem wrażliwym”, kiedy dzieci pragną nauczyć się podstawowych umiejętności, które dają im niezależność i zdolność do życia w świecie. To czas ogromnych skoków rozwojowych, kiedy dzieci są gotowe poszerzyć swoje słownictwo, zrozumieć pojęcia matematyczne i wyrobić w sobie nawyki pracy z innymi.

Sale Przedszkola Montessori Nutki są wyposażone w pomoce montessori, a program nauczania jest realizowany tak, aby dzieci mogły korzystać z materiałów podczas dynamicznego procesu uczenia się. Sala montessori także spokojna, uporządkowana przestrzeń, zaprojektowana z myślą o indywidualnych potrzebach dziecka. Tutaj dziecko doświadcza mieszanki swobody i dyscypliny w przestrzeni specjalnie przygotowanej dla jego optymalnego rozwoju.

„Aby pomóc dziecku, musimy zapewnić mu środowisko, które umożliwi mu swobodny rozwój”

DR. MARIA MONTESSORI

Program nauczania przedszkolnego dzieci w wieku od trzech do sześciu lat jest interdyscyplinarny, interaktywny i obejmuje pięć szerokich obszarów:

 • Praktyczne ćwiczenia życia codziennego zaszczepiają w dziecku troskę o siebie, innych i środowisko. Zajęcia obejmują wiele zadań, które dzieci postrzegają jako część codziennej rutyny w domu, takich jak przygotowywanie posiłków i zmywanie naczyń. Ćwiczenia Życia Praktycznego pozwalają dzieciom nauczyć się samodzielnego funkcjonowania poprzez dbanie o własne potrzeby oraz potrzeby środowiska klasowego. Dzieci uczą się wykonywać te zadania, rozwijając swoje zdolności kontroli
  i koncentracji. Ćwiczenia „Dobrego wychowania”, pomagają w rozwijaniu relacji społecznych, takich jak powitanie, służenie, przyjmowanie, przepraszanie i dziękowanie.
 • Dział sensoryka skupia się na rozwoju percepcji sensorycznej. Podczas pracy z tym materiałem wszystkie pięć zmysłów jest zaangażowanych, gdy dzieci uczą się rozróżniać rozmiary, kolory, wagę, kształty, tekstury, zapachy, smaki i dźwięki muzyczne. Arystoteles powiedział: „Nie ma nic w intelekcie, co nie byłoby najpierw w zmysłach”. Umiejętności pisania i czytania są na ogół rozwijane kolejno. Aby jeszcze bardziej usprawnić rozwój umiejętności czytania, w zerówce naucza się gramatyki.
 • Zajęcia matematyczne pomagają dzieciom uczyć się i rozumieć pojęcia matematyczne poprzez manipulowanie konkretnymi materiałami. Różne działania pozwalają dziecku zinternalizować pojęcia ilości, kolejności, systemu dziesiętnego, wartości miejsca oraz zbadać procesy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Te ćwiczenia dają dzieciom solidne zrozumienie podstawowych zasad matematycznych, przygotowuje je do późniejszego rozumowania abstrakcyjnego i pomaga rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Geografia, biologia, botanika, zoologia, sztuka i muzyka są włączone do programu nauczania grupy przedszkolnej.
  Dzieci poznają ludzi i kultury innych krajów.
 • Programy artystyczne dają dzieciom wszelkie możliwości korzystania z różnorodnych zajęć twórczych i poznawania wielkich mistrzów.
  W ogrodzie przedszkolnym dzieci uprawiają ogród i odkrywają przyrodę. Pielęgnacja ogrodu to sposób na rozwijanie świadomości ekologicznej.