Nutki Przedszkole dwujęzyczne

Przedszkole dwujęzyczne prowadzone przez nauczyciela montessori oraz nauczyciela anglojęzczycznego posługującego się wyłącznie językiem angielskim. W przedszkolu Montessori „Nutki” dzieci będą miały możliwość „nasiąkania językiem” w trakcie pracy codziennej z materiałem montessori. Ten naturalny, codzienny kontakt z językiem obcym to najskuteczniejsza metoda nauki ! Naszym priorytetem jest wyposażenie dzieci w kompetencje językowe, swobodę i pewność językową umożliwiającą naturalne porozumiewanie się w języku angielskim, jednak samo nauczanie języka obcego nie jest tutaj jedynym celem samym w sobie. W naszej metodzie język obcy jest jednocześnie narzędziem do nauczania treści programowych wychowania przedszkolnego w języku obcym.

Zespół Montessori „Nutki”

przedszkole dwujęzyczne