Program

W przedszkolu realizowany jest autorski program nauczania pt.
„Daj mi czas zrobić to samemu” 

Główne założenia naszego programu:

  • Nauczyciel i przygotowane otoczenie ma na celu wspierać dziecko w jego naturalnym rozwoju, we wzrastaniu na samodzielnego, pełnowartościowego człowieka. Pełnego sił i wiary w siebie, odpowiedzialnego, zdolnego świadomie dokonywać wyborów.
  • Dzieci w placówkach Montessori uczą się dogłębnie. Wychowanie to daje możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju. Zarówno duchowego, społecznego, emocjonalnego , fizycznego i umysłowego rozwoju dziecka.
  • Uczenie się, to nie wyścig. Wykorzystując  indywidualne cechy i zdolności dziecka ma rozbudzić jego naturalne zainteresowane światem.
  • Człowiek jest postrzegany i traktowany jako nierozerwalna całość. Duch, ciało, umysł i emocje są ze sobą w nierozerwalnym związku.
  • Dzieci mają codzienny, kilkugodzinny kontakt z językiem angielskim, dzięki funkcjonowaniu w dwujęzycznych klasach.

 

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską zarówno pedagogicznie, jak i w kierunku edukacji systemem Marii Montessori.